2 D 10.5 - 15.0 Q

New

ตู้เย็น 2 ประตู 12.2 คิว MITSUBISHI รุ่น MR-F38P

฿ 13,690 ฿ 13,690
฿ 11,890 ฿ 11,890 -13%

ตู้เย็น 2 ประตู 14.6 คิว/inverter รุ่น GR-AG46KDZ

฿ 21,990 ฿ 21,990
฿ 17,990 ฿ 17,990 -18%

ตู้เย็น 2 ประตู 12.8 คิว/inverter รุ่น GR-AG41KDZ

฿ 15,990 ฿ 15,990
฿ 14,990 ฿ 14,990 -6%

ตู้เย็น 2 ประตู 10.9 คิว/inverter รุ่น GR-AG32KBZ สีกระจกดำ(XK)

฿ 14,990 ฿ 14,990
฿ 13,490 ฿ 13,490 -10%
New

ตู้เย็น 2 ประตู 15.0 คิว/Inverter MITSUBISHI รุ่น MR-F45EP

฿ 19,290 ฿ 19,290
฿ 17,290 ฿ 17,290 -10%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ตู้เย็น 2 ประตู 13.3 คิว/Inverter MITSUBISHI รุ่น MR-FX41EP

฿ 16,990 ฿ 16,990
฿ 14,900 ฿ 14,900 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

New

ตู้เย็น 2 ประตู 12.2 คิว/Inverter MITSUBISHI รุ่น MR-FX38EP

฿ 13,990 ฿ 13,990
฿ 12,990 ฿ 12,990 -7%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตู้เย็น 2 ประตู 10.5 คิว MITSUBISHI รุ่น MR-F33P

฿ 12,490 ฿ 12,490
฿ 10,990 ฿ 10,990 -12%

 

New

ตู้เย็น 2 ประตู 10.2 คิว/Inverter MITSUBISHI รุ่น MR-FC31EP

฿ 11,490 ฿ 11,490
฿ 9,990 ฿ 9,990 -13%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตู้เย็น 2 ประตู จุ 14.6 คิว/Inverter TOSHIBA รุ่น GR-A46KBZ

฿ 19,990 ฿ 19,990
฿ 17,690 ฿ 17,690 -12%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)

ตู้เย็น 2 ประตู จุ 12.8 คิว/ Inverter TOSHIBA รุ่น GR-A41KBZ

฿ 13,990 ฿ 13,990
฿ 11,988 ฿ 11,988 -14%

(มีหลายคุณสมบัติให้เลือก)