จัดส่ง & รับประกัน

นโยบายการจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาส่งนานเท่าไร? & ค่าจัดส่งสินค้าในอัตราเท่าไร?
 กรณีซื้อสินค้ามูลค่าต่ำกว่า 8,000 บาท panyaeshop.com คิดค่าจัดส่งในอัตราดังนี้ 

      สินค้าขนาดเล็ก ขนาดกล่อง กว้าง+ยาว+สูงไม่เกิน 150 เซ็นติเมตร น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
               * จัดส่งทั้วไทยภายใน 2-5 วันทำการหลังได้รับโอนเงิน โดยมีค่าจัดส่งรายการละ 150 บาท                        

                           ภาคใต้ (กระบี่/ชุมพร/ตรัง/ประจวบคีรีขันธ์/พังงา/พัทลง/ภูเกต/ระนอง/สงขลา/สตูล/สุราษร์ธานี) เพิ่ม 50 บาท เป็น 200 บาท/กล่อง      

                           โซนพิเศษ (แม่ฮ่องสอน/ยะลา/ปัตตานี/นราธิวาส) เพิม 100 บาท เป็น 250 บาท/กล่อง

                           เกาะสมุย/เกาะพงัน/เกาะช้า เพิ่ม 350 บาท เป็น 500 บาท/กล่อง

       สินค้าขนาดใหญ่ ขนาดกล่อง กว้าง+ยาว+สูงเกิน 150 เซ็นติเมตร น้ำหนักเกิน 30 กิโลกรัม
                * จัดส่งโดย  panyaeshop.com ภายใน 4 วันทำการ โดยมีค่าจัดส่งดังนี้

                  กรุงเทพ/สมุทรปราการ มีค่าจัดส่ง 300 บาท/เที่ยวรถกระบะ

                  นนทบุรี/ปทุมธานี/ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี มีค่าจัดส่ง 500 บาท/เที่ยวรถกระบะ

                  กรณีส่งนอกพื้นที่ที่แจ้งไว้า หรือส่งด่วน หรือมีกำหนดเวลา หรือมีบริการติดตั้ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  

 กรณีสั่งซื้อสินค้ามูลค่ามากกว่า 8,000 บาท panyaeshop.com มีบริการจัดส่งสินค้าฟรี ภายใน 4 วันทำการ 

                  เฉพาะกรุงเทพฯ สมุทรปราการ

                  นนทบุรี/ปทุมธานี/ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี มีค่าจัดส่งเพิ่ม 300 บาท/เที่ยวรถกระบะ

                  กรณีส่งสินค้านอกพื้นที่ที่แจ้งไว้ หรือส่งด่วน หรือมีกำหนดเวลา หรือมีบริการติดตั้ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

‘panyaeshop.com สามารถจัดส่งสินค้าได้ในพื้นที่ใดบ้าง? จัดส่งต่างประเทศได้หรือไม่?
‘panyaeshop.com สามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึงการจัดส่งไปต่างประเทศ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยใช้บริการของบริษัทตัวแทนขนส่ง โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว และคุณภาพในการจัดส่งสูงสุด ตามความต้องการของลูกค้า

สามารถรับสินค้าเองที่ panyaeshop.com ได้หรือไม่?
หากท่านต้องการสินค้าอย่างรวดเร็วและไม่ต้องการชำระค่าจัดส่ง ท่านสามารถติดต่อรับสินค้าด้วยตัวเองได้ที่
หจก.ปัญญาอีเล็คโทรนิค 304 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ 02 7568406-7 หรือ 081 349 6673

จำเป็นต้องอยู่สถานที่นัดหมาย เพื่อรอรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง หรือ เจ้าหน้าที่ขนส่ง หจก.ปัญญาอีเล็คโทรนิคหรือไม่? 
ในการจัดส่งสินค้า panyaeshop.com ต้องขอความกรุณาท่านหรือตัวแทนของท่านอยู่รับสินค้าในวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของสินค้า ณ วันที่และเวลาที่รับสินค้า

มีบริการติดตั้งสินค้าให้หรือไม่?
สินค้าที่จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทยและบริษัทตัวแทนขนส่งจะไม่มีนโยบายในการติดตั้งสินค้าให้ลูกค้า

มีนโยบายในการติดตั้งสินค้าให้ลูกค้าเฉพาะสินค้าที่จัดส่งโดย panyaeshop.com ในกรุงเทพและปริมณทล และต้องแจ้งว่าต้องการบริการติดตั้งในตอนสั่งซื้อเท่านั้น

หากสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหายจากการจัดส่ง ควรทำอย่างไร?
กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้ากับบริษัทตัวแทนขนส่ง หรือ เจ้าหน้าที่ปัญญาอีเล็คโทรนิคได้ทันที ไม่ควรรับสินค้าไว้ และติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งสินค้าใหม่

โทร 02 756 8406-7 หรือ 081 349 6673

panyaeshop.com มีนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าอย่างไร?
Panyaeshop.com จะรับผิดชอบการเปลี่ยน/คืนสินค้ากรณี สินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ หรือมีข้อบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ จะต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 7 วันทำการ

ที่ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง อาทิ ส่งผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ต้องแจ้งภายใน 24 ชม.หลังได้รับสินค้า ในการคืนสินค้า สินค้าดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้งาน และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อยดังเดิมเท่านั้น บริษัทฯจะรับคืนและส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 5 วันทำการ

กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง เช่นบุบ แตก ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้า กับผู้ส่งสินค้าได้ทันที 

panyaeshop.com มีนโยบายการรับประกันสินค้าอย่างไร

Panyaeshop.com จะรับผิดชอบการรับประกันสินค้า ภายใน 7 วันทำการ กรณีสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ หรือมีข้อบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ จะต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯจะรับคืนและจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 7 วันทำการ 

จากนั้นไปจะเป็นการรับประกันสินค้าโดยบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการผู้ผลิตได้โดยตรง หรือหากมีปัญหาในการติดต่อใดๆ หรือไม่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ สามารถติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้

โทร 02 756 8406-7 หรือ 081 349 6673