จัดส่ง & รับประกัน

ระยะเวลาส่งนานเท่าไร? & ค่าจัดส่งสินค้าในอัตราเท่าไร?

 การจัดส่ง มี 2 แบบ

1. หจก.ปัญญาอีเล็คโทรนิค เป็นผู้จัดส่ง

อัตราค่าจัดส่งกรุงเทพ/สมุทรปราการนนทบุรี/ ปทุมธานีฉะเชิงเทรา/ ชลบุรี/นครปฐม/ สมุทรสาคร
ยอดซื้อ น้อยกว่า 10,000 บาท400 บาท/เที่ยว (ภายใน 1-4 วัน)600 บาท/เที่ยว (ภายใน 2-5 วัน) 800-1500 บาท/เที่ยว (ภายใน 2-5 วัน)
ยอดซื้อ มากกว่า 10,000 บาทฟรีค่าบริการจัดส่ง (ภายใน 1-4 วัน) 300 บาท/เที่ยว (ภายใน 2-5 วัน)500-1200 บาท/เที่ยว (ภายใน 2-5 วัน)


ปัญญาอีเล็คโทรนิคจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะส่งสินค้าให้ถึงที่ที่ท่านได้แจ้งไว้ แต่อย่างไรก็ดี ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้ (ก) พนักงานส่งสินค้าของบริษัทได้รับอนุญาตจากท่านให้ผ่านเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว (ข) ไม่มีอุปสรรคในการผ่านเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าว เช่น การปิดล็อกประตู และ (ค) พนักงานส่งสินค้าเห็นว่าการเข้าไปยังสถานที่ดังกล่าวสมเหตุสมผลและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือสวัสดิภาพของตน และ/หรือ สินค้า

ปัญญาอีเล็คโทรนิคจะพยายามส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่ท่านระบุไว้ อย่างไรก็ดี หากไม่สามารถส่งสินค้าให้ได้ทันตามเวลาอันเนื่องจากเหตุใดๆ ที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล ปัญญาอีเล็คโทรนิคไม่ขอรับผิดใดๆ อันเนื่องมาจากการส่งสินค้าไม่ทันตามเวลาที่ระบุ

ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นบุคคลอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากพนักงานส่งสินค้าของปัญญาอีเล็คโทรนิค สงสัยว่าอายุของผู้รับสินค้าน้อยกว่าอายุที่กำหนดไว้ พนักงานส่งสินค้าอาจขอให้ผู้รับสินค้าแสดงบัตรประจำตัวเพื่อตรวจสอบอายุ หากบุคคลดังกล่าวอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีบุคคลที่สามารถรับสินค้าแทนได้ ปัญญาอีเล็คโทรนิคขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งมอบสินค้าดังกล่าว

หากไม่มีบุคคลใดสามารถรับสินค้าไว้ได้ตามเวลาและสถานที่ที่ท่านระบุ พนักงานส่งสินค้าของปัญญาอีเล็คโทรนิคจะทิ้งจดหมายแจ้งไว้ให้ท่านทราบว่าได้พยายามส่งสินค้าให้แล้วและให้ข้อมูลว่าท่านสามารถติดต่อ ปัญญาอีเล็คโทรนิค เพื่อนัดหมายเวลาส่งใหม่ได้

การที่ไม่สามารถส่งสินค้าได้นี้ ไม่กระทบกับสิทธิของปัญญาอีเล็คโทรนิคในการเรียกค่าบริการส่งสินค้าจากท่านและ/หรือยกเลิกคำสั่งซื้อของท่าน หากท่านประสงค์ให้มีการจัดส่งสินค้าใหม่ ปัญญาอีเล็คโทรนิคมีสิทธิที่จะเรียกเก็บค่าบริการส่งสินค้าได้อีกตามอัตราค่าบริการที่ระบุในเว็บไซต์ www.panyaeshop.com

2.  DHL เป็นผู้จัดส่ง ทั่วประเทศ กรณีสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 30 kg ต่อ กล่อง

  
กรณีสั่งซื้อผ่าน www.panyaeshop.com มีข้อจำกัด คือ ต้องรบกวนสั่งซื้อสินค้าที่มีอัตราค่าส่งสินค้าเท่ากันในใบสั่งซื้อเดียวกัน โดยตรวจสอบค่าจัดส่งตามที่ระบุในสินค้าแต่ละรุ่น   ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าติดต่อกลับทุกใบสั่งซื้อ ก่อนส่งสินค้าทุกรายการ

อัตราค่าจัดส่ง กรุงเทพ/สมุทรปราการ/ปทุมธานี/นนทบุรี 73 จัดหวัดทั่วประเทศ
ขนาดกล่อง ก+ย+ส =    L<71 ซม

ชิ้นแรก 80 ชิ้นถัดไป 70  บาท/กล่อง ภายใน 2-3 วัน

ชิ้นแรก 100 ชิ้นถัดไป 80 บาท/
     กล่อง ภายใน 2-4 วัน

ขนาดกล่อง ก+ย+ส =  XL<97 ซม
ชิ้นแรก 100 ชิ้นถัดไป 90 บาท/กล่อง ภายใน 2-3 วันชิ้นแรก 120 ชิ้นถัดไป 100 บาท/กล่อง ภายใน 2-4 วัน
ขนาดกล่อง ก+ย+ส = 2XL<121 ซมชิ้นแรก 150 ชิ้นถัดไป 130 บาท/กล่อง ภายใน 2-3 วันชิ้นแรก 180 ชิ้นถัดไป 160 บาท/กล่อง ภายใน 2-4 วัน
ขนาดกล่อง ก+ย+ส = 3XL<160 ซมชิ้นแรก 250 ชิ้นถัดไป 230 บาท/กล่อง ภายใน 2-3 วันชิ้นแรก 300 ชิ้นถัดไป 280 บาท/กล่อง ภายใน 2-4 วัน
ขนาดกล่อง ก+ย+ส = 4XL<200 ซมชิ้นแรก 350 ชิ้นถัดไป 330 บาท/กล่อง ภายใน 2-3 วันชิ้นแรก 390 ชิ้นถัดไป 370 บาท/กล่อง ภายใน 2-4 วัน

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 7568406-7 หรือ 081 349 6673 หรือ Line id: @panyaeshop

panyaeshop.com สามารถจัดส่งสินค้าได้ในพื้นที่ใดบ้าง? จัดส่งต่างประเทศได้หรือไม่?

panyaeshop.com สามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย รวมถึงการจัดส่งไปต่างประเทศ แต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยใช้บริการของบริษัทตัวแทนขนส่ง โดยคำนึงถึงความรวดเร็ว และคุณภาพในการจัดส่งสูงสุด ตามความต้องการของลูกค้า

สามารถรับสินค้าเองที่ panyaeshop.com ได้หรือไม่?

หากท่านต้องการสินค้าอย่างรวดเร็วและไม่ต้องการชำระค่าจัดส่ง ท่านสามารถติดต่อรับสินค้าด้วยตัวเองได้ที่
หจก.ปัญญาอีเล็คโทรนิค 304 หมู่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 แผนที่ ปัญญาอีเล็คโทรนิค

โทรศัพท์ 02 7568406-7 หรือ 081 349 6673 หรือ Line id: @panyaeshop

จำเป็นต้องอยู่สถานที่นัดหมาย เพื่อรอรับสินค้าจากบริษัทขนส่ง หรือ เจ้าหน้าที่ขนส่ง หจก.ปัญญาอีเล็คโทรนิคหรือไม่? 

ในการจัดส่งสินค้า panyaeshop.com ต้องขอความกรุณาท่านหรือตัวแทนอายุเกิน 18 ปี ของท่านอยู่รับสินค้าในวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของสินค้า ณ วันที่และเวลาที่รับสินค้า

มีบริการติดตั้งสินค้าให้หรือไม่?

สินค้าที่จัดส่งโดย บริษัทตัวแทนขนส่งจะไม่มีนโยบายในการติดตั้งสินค้าให้ลูกค้า

มีนโยบายในการติดตั้งสินค้าให้ลูกค้าเฉพาะสินค้าที่จัดส่งโดย panyaeshop.com ในพื้นที่ให้บริการ และลูกค้าต้องแจ้งว่าต้องการบริการติดตั้งในตอนสั่งซื้อเท่านั้น

หากสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหายจากการจัดส่ง ควรทำอย่างไร?

กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้ากับบริษัทตัวแทนขนส่ง หรือ เจ้าหน้าที่ปัญญาอีเล็คโทรนิคได้ทันที ไม่ควรรับสินค้าไว้ และติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งสินค้าใหม่

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 7568406-7 หรือ 081 349 6673 หรือ Line id: @panyaeshop

panyaeshop.com มีนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าอย่างไร?

Panyaeshop.com จะรับผิดชอบการเปลี่ยน/คืนสินค้ากรณี สินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ หรือมีข้อบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ จะต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 7 วันทำการ

ที่ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง อาทิ ส่งผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ต้องแจ้งภายใน 24 ชม.หลังได้รับสินค้า ในการคืนสินค้า สินค้าดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้งาน และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อยดังเดิมเท่านั้น บริษัทฯจะรับคืนและส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 5 วันทำการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง เช่นบุบ แตก ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้า กับผู้ส่งสินค้าได้ทันที 

panyaeshop.com มีนโยบายการรับประกันสินค้าอย่างไร

Panyaeshop.com จะรับผิดชอบการรับประกันสินค้า ภายใน 7 วันทำการ กรณีสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ หรือมีข้อบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯจะรับคืนและจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 7 วันทำการ 

จากนั้นไปจะเป็นการรับประกันสินค้าโดยบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการผู้ผลิตได้โดยตรง หรือหากมีปัญหาในการติดต่อใดๆ หรือไม่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ สามารถติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 7568406-7 หรือ 081 349 6673 หรือ Line id: @panyaeshop

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้