จัดส่ง & รับประกัน

ข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงิน
ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน นโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยทางเรา และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับข้อผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว โดยข้อตกลงและเงื่อนไขการชำระเงินนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อคำสั่งซื้อสินค้าและการชำระเงินที่กระทำโดยท่านและผู้ขายเท่านั้น

  1. ท่านตกลงที่จะชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่สามารถใช้ชำระหนี้ตามกฎหมายได้
  2. ท่านยินยอมที่จะไม่ยกเลิกการชำระเงินในภายหลังเว้นเสียแต่ว่า การสั่งซื้อสินค้าระหว่างท่านและผู้ขายไม่เป็นไปตามข้อตกลง ไม่ได้รับการส่งมอบสินค้า หรือสินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างจากรายละเอียดทีท่านได้รับจากผู้ขายอย่างมีนัยยะสำคัญตามแต่วิจารณญาณของผู้ขาย
  3. ท่านรับทราบถึงระเบียบการขอคืนเงินที่ชำระสำเร็จจะกระทำได้ต่อเมื่อผู้ขายยินยอมและเป็นผู้แจ้งความประสงค์ที่จะทำการคืนเงินเท่านั้น
  4. ท่านรับทราบถึงการคืนเงินทั้งหลายให้ทำผ่านกลไลการชำระเงินเดิมและให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้น
  5. ท่านรับทราบถึงการไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับแต่ละธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่ดำเนินการคืนเงินนั้น

นโยบายการเปลี่ยนคืนสินค้า 

หากสินค้าที่ได้รับไม่ถูกต้อง อยู่ในสภาพที่ไม่สมบูรณ์ หรือเสียหายจากการจัดส่ง ควรทำอย่างไร?

กรณีที่ท่านได้รับสินค้าไม่ถูกต้อง หรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้ากับบริษัทตัวแทนขนส่ง หรือ เจ้าหน้าที่ปัญญาอีเล็คโทรนิคได้ทันที ไม่ควรรับสินค้าไว้ และติดต่อแจ้งเจ้าหน้าที่ให้จัดส่งสินค้าใหม่

panyaeshop.com มีนโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้าอย่างไร?

Panyaeshop.com จะรับผิดชอบการเปลี่ยน/คืนสินค้ากรณี สินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ หรือมีข้อบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ จะต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯจะจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 7 วันทำการ

ที่ส่งสินค้าไม่ถูกต้อง อาทิ ส่งผิดรุ่น ผิดสี ผิดขนาด ต้องแจ้งภายใน 24 ชม.หลังได้รับสินค้า ในการคืนสินค้า สินค้าดังกล่าวต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้งาน และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่เรียบร้อยดังเดิมเท่านั้น บริษัทฯจะรับคืนและส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 5 วันทำการ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่ง

panyaeshop.com มีนโยบายการรับประกันสินค้าอย่างไร

Panyaeshop.com จะรับผิดชอบการรับประกันสินค้า ภายใน 7 วันทำการ กรณีสินค้าไม่ตรงตามคุณสมบัติ หรือมีข้อบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้ตามคุณสมบัติที่ระบุไว้ ลูกค้าจะต้องแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า บริษัทฯจะรับคืนและจัดส่งสินค้าให้ท่านใหม่ภายใน 7 วันทำการ 

จากนั้นไปจะเป็นการรับประกันสินค้าโดยบริษัทผู้ผลิต ทั้งนี้ลูกค้าสามารถติดต่อผ่านศูนย์บริการผู้ผลิตได้โดยตรง หรือหากมีปัญหาในการติดต่อใดๆ หรือไม่ได้รับการบริการจากเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ สามารถติดต่อตามเบอร์ข้างล่างนี้

สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02 7568406-7 หรือ 081 349 6673 หรือ Line id: @panyaeshop

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้